Profil společnosti INELSEV ENERGIE s.r.o.

Sídlo INELSEV ENERGIE s.r.o.Firma INELSEV ENERGIE s.r.o. (dříve ENERGIE MaR) se sídlem v Pardubicích byla založena v roce 1992. Orientuje se na komplexní dodávky v oboru měření a regulace, automatizace a slabo i silnoproudých rozvodů.

Velký důraz je kladen na poskytování servisních služeb, technické podpory a následný rozvoj aplikací. To vše především s orientací na koncového zákazníka a jeho potřeby.

Vysoká odborná úroveň našich pracovníků, kvalitní technické zázemí firmy a především
komplexnost poskytovaných činností umožňuje nabídnout zákazníkům služby na profesionální úrovni.

V roce 2003 se firmě podařilo zakoupit a adaptovat vlastní objekt přímo v samém centru Pardubic, který se stal zárukou stability firmy a jejího dalšího rozvoje.

V roce 2018 došlo ke změně obchodního názvu společnosti ENERGIE MaR s.r.o. na INELSEV ENERGIE s.r.o. K této změně došlo v souladu s naplňováním dlouhodobé strategie rozvoje naší společnosti.

Kmenoví zaměstnanci společnosti zajišťují veškeré odborné profese, přípravu a vedení zakázek včetně uvádění do provozu a následný servis.  Pro realizaci montážních prací si pod vlastním vedením zkušených šéfmotérů provádí práce většího rozsahu subdodavatelsky.

Pro ISŠ Pardubice zajišťujeme, v rámci praktické výchovy učňů oboru elektromechanik, praxi na realizaci našich zakázek, především v oblasti výroby rozváděčů a montážních prací.


Obchodní obrat firmy:
Rok Obrat (mil. Kč)
199424,8
200032,1
200534,6
201049,9 


Finanční situace firmy INELSEV ENERGIE je vyrovnaná, nikdy nebyla v platební neschopnosti. Většina vytvořeného zisku je reinvestována do dalšího rozvoje firmy. V roce 2002 bylo navýšeno základní jmění firmy na 400.000,- Kč.

Cílem našeho podnikání je budovat stabilní, prosperující firmu, která veškerý svůj potenciál směřuje k poskytování komplexních, rychlých a operativních služeb na vysoké odborné úrovni, naprosté serióznosti vůči zákazníkům i partnerům. Jsme odhodláni udělat vše co bude v našich silách a možnostech aby i Vy jste byli spokojeni se spoluprací s firmou INELSEV ENERGIE s.r.o.

 


Společnost INELSEV ENERGIE přijala jako člen společenství INELSEV etický kodex chování k zaměstnancům a k zákazníkům.


Přílohy k článku: 
Osvědčení - ČMI
Oprávnění - ITI
Oprávnění - Požární systémy
Oprávnění - detektory plynu Technix
Oprávnění - detektory plynu JTO