Bohemilk Opočno - Odparka WIEGAND

Rok: 
2013
Zákazník: 
BOHEMILK, a.s.
SCADA / HMI: 
Siemens
PLC: 
Siemens
Modernizace výrobní linky Odparky WIEGAND.