Modernizace sportovního areálu - Pelhřimov

Rok: 
2012
Zákazník: 
Technické služby města Pelhřimova
SCADA / HMI: 
Reliance
PLC: 
Sauter,
Tecomat
Fin.objem: 
1 mil. Kč
  • Systém řídí teplotu a kvalitu vody pro bazény a ostatní vodní atrakce.
  • Monitorují se stavy nádrží a jímek, řídí se jejich doplňování a měření spotřeb vody.
  • Provoz je zajištěn řídícími systémy Sauter a Tecomat
  • Dispečerské pracoviště zpracovává více než 1000 signálů z technologie.
  • Dispečerské pracoviště je realizováno na platformě SCADA software Reliance.

Modernizace zahrnovala kompletní výměnu dispečerského pracoviště, úpravu programu stávájících řídících systémů Sauter a doplnění řídících systémů Tecomat.

Systém zajišťuje přehled všech spotřeb tepla a vody v areálu. Je prováděna archivace veškerých měřených hodnot, vzniklých alarmů a stavů. Tyto hodnoty lze zobrazovat v grafech a tabulkách nebo v přehledových výpisech. Regulace teplot vody je provedena samostatným řídícím systémem pro každý bazén.

Modernizace 2014 - etapa III
Modernizace 2015 - měření průtoku bazénové vody
 
 

Ukázky vizualizace:

      


Modernizace sportovního areálu - Pelhřimov
Modernizace sportovního areálu - Pelhřimov
Modernizace sportovního areálu - Pelhřimov
Modernizace sportovního areálu - Pelhřimov
Modernizace sportovního areálu - Pelhřimov