Monitorování hladin při výrobě bionafty

Rok: 
2005
Zákazník: 
PAVEX
SCADA / HMI: 
Control Web,
Reliance,
Siemens,
Tirs
PLC: 
Amit,
B&R,
Johnson Controls,
Promos,
SAIA,
Sauter,
Schneider,
Siemens,
TAC,
Tecomat
Fin.objem: 
10 mil. Kč
  • Systém řídí a monituruje 3 vzduchtechnické jednotky.
  • Monituruje stavy hladin nádrží s látkami pro výrobu bionafty. 
  • Systémy splňují parametry pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuch. 
  • Regulace je zajištěna dvěma řídícími systémy typu Tecoreg TR300. 
  • Dispečerské pracoviště zpracovává 250 signálů z technologie (měření, stavy, povely, parametry) 
  • Dispečerské pracoviště je realizováno na platformě Windows XP a a SW Reliance 3. 

Jedním řídícím systémem je zajištěna regulace tří vzduchotechnických jednotek. Stav regulace tohoto řídícího systému a jeho parametry je možné odečítat a nastavovat pouze z displeje regulátoru. Část s VZT není připojena k dispečerskému pracovišti.

Pomocí druhého řídícího systému připojeného k dispečerskému PC je zajištěno sledování stavu hladin nádrží s chemickými látkami pro výrobu bionafty. Řídící systém dále zajišťuje blokaci čerpadel v případě hrozícího přečerpaní látky. Z dipečerského pracovište lze tyto čerpadla blokovat ručně.  

Vizualizace je zpracována v SW Reliance české firmy Geovap Pardubice. Systém zajišťuje archivaci veškerých měřených hodnot, vzniklých alarmů a stavů. Tyto hodnoty lze snandno zobrazovat v grafech, tabulkách nebo v případě alarmů a stavů v přehledných výpisech, které lze snadno filtrovat atp. Pracovišťě je integrováno do místní počítačové sítě, která umožňuje zpracování naměřených dat z kteréhokoliv počítače v síti.

Ukázky vizualizace:
Okno technologie pro monitorování hladin. Pokud je to nutné lze jednotlivá čerpadla blokovat z této obrazovky ručně. Čerpadla zobrazená žlutou barvou jsou blokovaná, zelonou jsou čerpadla běžící a červenou čerpadla v poruše. Pro snadnou orientaci jsou hladiny jednotlivých nádrží odlišeny barevně. Obrazovka jedné ze vzduchotechnik.