Regulace a monitorování technologie chlazení kečupu, ohřev TUV odpadní vodou a monitoring sterilizační linky

Rok: 
2012
Zákazník: 
Hamé Uherské Hradiště
SCADA / HMI: 
Reliance
PLC: 
Tecomat
Fin.objem: 
1 mil. Kč
Systém řídí a monitoruje technologii chlazení a plnění kečupu.
Systém monitoruje průběh sterilizace kečupu.
Systém řídí a monitoruje technologii pro využití odpadního tepla pro výrobu TUV.
Pro řízení je použito dvou systémů typu Tecoreg
Komunikace ŘS s vizualizací je realizována po místní ethernetové síti.
Dispečerské pracoviště zpracovává 250 signálů z technologie (měření, stavy, povely, parametry)
Dispečerské pracoviště je realizováno na platformě Windows XP a a SW Reliance 3.

Rozvaděč s ŘS Tecoreg Ohřev TUV odpadní vodou
Veškerá regulace technologií je zajištěna řídícími systémy Tecoreg, které jsou napojeny na centrální dispečerské pracoviště, které umožňuje obsluze dokonalý přehled o celé soustavě, zálohuje veškerá potřebná data pro následnou analýzu (grafy, poruchy, povely..), umožňuje vzájemnou komunikaci mezi řídícímy systémy a v neposlední řadě umožňuje kompletní řízení celé soustavy z jednoho místa.

Vizualizace je zpracována v SW Reliance české firmy Geovap Pardubice. Zobrazení i ovládání stanic je možné z centrálního pracovišťě. To je s řídícími systémy propojeno po místní ethernetové síti.

Technologie chlazení kečupu:
Technologie chlazení kečupu je řízena jedním systémem typu Tecoreg TR200. Systém zajištuje regulaci teploty chladící vody, která může přicházet z chladící jednotky nebo ze studny jako náhradního zdroje chladné vody. Tato voda ochlazuje ve výměníku kečup johož teplota je také regulována. Nesmí dojít k podchlzení kečupu z důvodu možného zatuhnutí v potrubí. Dále systém obsluhuje automatický proces průplachu potrubí vodou a dezinfekční chemikálií (CIP). Vše je řízeno automaticky a vhodným nastavením parametrůregulace lze docílit bezobslužného provozu.

Technologie monitorování teplot starilizace kečupu:
Sterilizační linka vyžaduje přesné měření teplot a je nutné tyto teploty neustále monitorovat a archivovat. Řídící systém Tecoreg tyto teploty snímá - z něj sou vyčítány vizualizací, která tyto hodnoty zobrazuje, ukládá do archivu, případně hlásí alarmy při překročení poruchových mezí. Je tedy možné zjistit teploty ve sterilizační lince zpětně v kterýkoli okamžik. Archiv může být zobrazen v přehledném grafu nebo v tabulce.

Technologie ohřevu TUV pomocí odpadní vody:
Ze sterilizační linky odchází velké množství odpadní vody, která již nemá dostatečnou teplotu pro strilizaci, může však dobře sloužit pro předehřev teplé užitkové vody (TUV). To zajišťuje také řídící systém Tecoreg TR200.