Regulace mrazících systémů pro mlékárny Hlinsko

Rok: 
2004
Zákazník: 
HAKU Prosetín
SCADA / HMI: 
Reliance
PLC: 
Siemens
Fin.objem: 
1 mil. Kč

Systém řídí a monitoruje dvě centrální chladící jednotky.
Pro řízení je použito jednoho systému typu Landis RWP80.
Komunikace po metalickém vedení RS-485 pomocí komunikačního protokolu OPC.
Dispečerské pracoviště zpracovává 250 signálů z technologie (měření, stavy, povely, parametry)
Dispečerské pracoviště je realizováno na platformě Windows XP a a SW Reliance 3.

Zdroji chladu jsou dvě centrální chladící jednotky, které zajišťují dodávku chladu do výparníků pro chlazení chladíren. Veškerá regulace technologií je zajištěna jedním řídícím systémem Landis RWP80, který je napojeny na centrální dispečerské pracoviště, které umožňuje obsluze dokonalý přehled o celé soustavě, zálohuje veškerá potřebná data pro následnou analýzu (grafy, poruchy, povely..), umožňuje vzájemnou komunikaci mezi řídícímy systémy a v neposlední řadě umožňuje kompletní řízení celé soustavy z jednoho místa. Přenos informací mezi jednotlivými řídícímy systémy a dispečerským pracovištěm probíhá prostřednictvím přenosové sběrnice RS-485, která je pomocí převodníku Adam-4571 konvertována na ethernet. Ta je připojena do místní počítačové sítě.

Vizualizace je zpracována v SW Reliance české firmy Geovap Pardubice. Zobrazení i ovládání stanic je možné z centrálního pracovišťě ,které je integrováno do místní počítačové sítě, která umožňuje zpracování naměřených dat z kteréhokoliv počítače v síti.