Kotelna na biomasu - Bechyně

Rok: 
2010
Zákazník: 
ERDING, a.s.
SCADA / HMI: 
Reliance
PLC: 
Tecomat

Snímek vizualizace technologie kotleV roce 2010 byla dokončena rekonstrukce centrální kotelny v lázeňském městě Bechyně. Rekonstrukce zahrnovala instalaci teplovodního kotle na spalování biomasy (obilné slámy) o výkonu 2500 kW, dvou akumulačních nádrží a výstavbu přidruženého skladového hospodářství.

O kompletní řízení a vizualizaci technologických procesů se starají řídicí systémy Tecomat a SCADA/HMI systém Reliance. Nechybí ani integrovaný kamerový systém. Vizualizace je připravena pro integraci stávající sítě předávacích stanic se systémem Johnson Controls.

Investorem a autorem zadávací projektové dokumentace byla brněnská firma ERDING, a. s., která je zároveň i provozovatelem centrálního zásobování teplem ve městě Bechyně.

Řídicí systém

Regulace kotle, řízení spalovacích procesů a odpopelnění je realizováno samostatným modulárním řídicím systémem Tecomat Foxtrot CP-1004. Pro regulaci výstupní teploty topné vody (akumulace tepla) je použit další řídicí systém Tecomat Foxtrot CP-1004. Tento řídicí systém řeší ukládání a využití tepla akumulačních nádrží, reguluje výstupní teplotu, průtok teplovodu, větrání a přívod spalovacího vzduchu.

Přenos potřebných vazeb mezi řídicími systémy je realizován na komunikační úrovni TCP/IP protokolu. Výhodou tohoto přímého propojení řídicích systémů je nezávislost na běhu dohledového PC.

Doprava a zavádění paliva do kotle je řešeno samostatným řídicím systémem. Přenos vazeb mezi dopravou paliva a řízením kotle je proveden na úrovni I/O modulů.

Vizualizace kotelny

Dispečerské pracoviště je vybaveno jedním řídicím počítačem s 24" LCD monitorem. Pro vizualizaci kotelny je použit SCADA/HMI systém Reliance 4, který s řídicími systémy Tecomat Foxtrot CP-1004 komunikuje po síti Ethernet.

Ve vizualizačním projektu jsou definovány dva komunikační kanály. První kanál zajišťuje komunikaci v rámci lokální sítě (LAN), druhý umožňuje připojení vzdáleného pracoviště z internetu. Toto řešení umožňuje vytvoření více na sobě zcela nezávislých dohledových pracovišť.

Díky několika přehledným vizualizačním obrazovkám má obsluha možnost sledovat a ovládat na monitoru řídicího počítače následující procesy:

  • dopravu a závádění paliva do kotle
  • spalovací proces v kotli
  • ohřev vody sloužící k zásobování města Běchyně teplem
  • proces filtrace a chlazení spalin vznikajících během provozu kotelny
  • proces odstranění a dopravy pevných částic spalin vznikajících během provozu kotelny
  • ventilaci v kotelně pomocí několika ventilátorů.

 

celkový instalovaný tepelný výkon2 500 kW kotel + 3 500 akumulační nádrže
palivosláma (balíky), seno (rozměry balíku 1,2 x 1,2 x 2,4 m, hmotnost balíku 400 – 500 kg)
roční spotřeba paliva3 500 - 4 000 t
akumulace2x 300m3
zásobník paliva10 balíků
Snímek vizualizace technologie kotle
Snímek vizualizace technologie akumulačních tanků
Dopravní cesty paliva
Sklad paliva
Prostor biokotle
Kotelna