Kotelna na biomasu - Hranice na Moravě

Rok: 
2012
Zákazník: 
CIDEM Hranice a.s. - divize Cetris
SCADA / HMI: 
Reliance
PLC: 
Tecomat

V roce 2012 byla dokončena instalace parního kotle ve městě Hranice na Moravě. Rekonstrukce zahrnovala instalaci kotle na spalování biomasy (dřevní štěpky) o výkonu 1930 kW.

O kompletní řízení a vizualizaci technologických procesů se stará řídicí systém Tecomat a SCADA/HMI systém Reliance. Součástí systému MaR je i GSM hlásič stavů a poruch na servisní telefony obsluhy. 

Investorem a autorem zadávací projektové dokumentace byla firma CIDEM Hranice a.s., která je zároveň i provozovatelem divize Cetris.Řídicí systém

Regulace kotle, řízení spalovacích procesů a odpopelnění je realizováno samostatným modulárním řídicím systémem Tecomat Foxtrot CP-1004. Tento řídicí systém řeší ukládání a využití tepla akumulačních nádrží, reguluje výstupní teplotu, průtok teplovodu, větrání a přívod spalovacího vzduchu.

Přenos potřebných vazeb mezi řídicími systémy je realizován na komunikační úrovni TCP/IP protokolu. Výhodou tohoto přímého propojení řídicích systémů je nezávislost na běhu dohledového PC.

Doprava a zavádění paliva do kotle je řešeno samostatným řídicím systémem. Přenos vazeb mezi dopravou paliva a řízením kotle je proveden na úrovni I/O modulů.

Vizualizace kotelny

Dispečerské pracoviště je vybaveno jedním řídicím počítačem s velkoplošným LCD monitorem. Pro vizualizaci kotelny je použit SCADA/HMI systém Reliance 4, který s řídicími systém Tecomat Foxtrot komunikuje po síti Ethernet.

Díky několika přehledným vizualizačním obrazovkám má obsluha možnost sledovat a ovládat na monitoru řídicího počítače následující procesy:

  • dopravu a závádění paliva do kotle
  • spalovací proces v kotli
  • páru sloužící k výrobnímu procesu
  • proces filtrace a chlazení spalin vznikajících během provozu kotelny
  • proces odstranění a dopravy pevných částic spalin vznikajících během provozu kotelny
  • ventilaci v kotelně.

 

celkový instalovaný tepelný výkon1930 kW kotel
palivodřevní štěpka, 768kg/h
zásobník paliva70m3Snímk vizualizace technologie kotle
Snímek vizualizace technologie napájecí vody
Snímek vizualizace technologie dopravy paliva