Kotelna na biomasu - Zruč nad Sázavou

Rok: 
2003
Zákazník: 
Tedom Energo, s.r.o
SCADA / HMI: 
Reliance
PLC: 
Tecomat

Město Zruč nad Sázavou vybudovalo místo původní uhelné novou kotelnu na spalování biomasy. Ta se stala součástí soustavy centrálního zásobování teplem (CZT), do které je připojena i stávající kotelna na zemní plyn. Oba tyto zdroje jsou ve vlastnictví města a variantně dodávají teplo do společných rozvodů a domovních předávacích stanic. Provozovatel - firma Tedom Energo, s.r.o. - proto může podle ekonomické výhodnosti volit mezi zemním plynem nebo biomasou.

Soustava CZT zásobuje teplem a teplou vodou zhruba tisícovku bytů, ale také školská zařízení, objekty občanské vybavenosti i odběratele v místním průmyslovém areálu.

Nová kotelna je osazena kogenerační jednotkou o instalovaném elektrickém výkonu 400 kWe a tepelném výkonu 560 kWt. Vyrobená elektřina částečně slouží k napájení samotné kotelny, především se však dodává dodistribuční sítě ČEZ.

kotel2x 2,2 MW
palivo60% ekover (granulát z rostlinného odpadu), 40% dřevní štěpka
zásobník palivaano
akumulaceano
kogenerace400 kWe / 560 kWt
Fy. Energie MaR realizovala kompletní systém MaR a dálkového přenosu dat pro soustavu CZT a plynové kotelny včetně dispečerského řízení a vizualizace. Do tohoto systému je částečně integrována i technologie kogenerace a biomasy.
Kotelna na biomasu - Zruč nad Sázavou
Kotelna na biomasu - Zruč nad Sázavou