Energetický dispečink NST Trutnov

Rok: 
2003
Zákazník: 
Siemens NST Trutnov
SCADA / HMI: 
Reliance
PLC: 
Siemens,
Tecomat
Fin.objem: 
2 mil. Kč
Energetický dispečink výrobního závodu Siemens NST Trutnov.