Glanzstoff-Bohemia, Rek.syst vyt.,VZT a TV

Rok: 
2017
Zákazník: 
EVČ s.r.o.
SCADA / HMI: 
Siemens
PLC: 
Siemens
Fin.objem: 
7 mil. Kč
Glanzstoff-Bohemia, Rek.syst vyt.,VZT a TV