Klášter redemptoristů - moderní psychyatrie

Rok: 
2014
Zákazník: 
Svitavská nemocnice
SCADA / HMI: 
Honeywell
PLC: 
Honeywell
Fin.objem: 
1 mil. Kč

Citlivé propojení opraveného historického kláštera redemptoristů s nově postaveným pavilonem psychiatrie. Vzniklo tak kolem 55 míst splňujících moderní požadavky na psychiatrickou léčbu. Pavilony jsou vybaveny i ambulantními ordinacemi, prostory pro skupinovou terapii a pro zájmové dílny.
Komplex budov je vybaven systémem měření a regulace fy. Honeywell, který se stará o kvalitu prostředí pomocí VZT jednotek, IRC regulace a zajišťuje i sběr a dálkový přenos odečtů energií. Systém je zaintegrován do stávajícího dispečerského pracoviště SCADA Honeywell SymetrE, který je umístěn v areálu svitavské nemocnice a slouží pro dálkové ovládání a monitorování technologie budov (TZB).

ŘS:Honeywell Eagle
SCADA:Honeywell SymetrE