Kompletní dodávka MaR pro rekonstrukci výměníkové stanice a topení budevy EA Univerzity Pardubice

Rok: 
2004
Zákazník: 
Univerzita Pardubice
SCADA / HMI: 
Reliance
PLC: 
Tecomat
Fin.objem: 
1 mil. Kč

Monitorování a řízení topení a klimatizace budovy Univerzitní knihovna a Univerzitní aula.
Plánováno rozšíření o monitorování technologií v ostatních budovách univerzity i v budovách lokality Doubravice.
Pro řízení VZT a UT je použito šest systému typu Honeywell XL50 a jeden typu XL80.
Pro řízení výměníkové stanice je použit systém typu Tecoreg TC9460.
Komunikace po metalickém vedení s využitím rozvodů místní ethernetové sítě.
Dispečerské pracoviště zpracovává 1 000 signálů z technologie (měření, stavy, povely, parametry)
Dispečerské pracoviště je realizována na platformě OS Windows XP a SW Reliance 3.

Primárním zdrojem tepla je horká voda získaná z teplovodu (Elektrárna Opatovice). Teplo je přiváděno do výměníkové stanice a z té je předregulovaná topná voda dále rozváděna do samostatně regulovaných topných větví ústředního topení a do výměníků (voda/vzduch) jednotlivých okruhů vzduchotechnik. Zdrojem chladu jsou chladící jednotky, které v letních měsících zajišťují dodávku chladné vody do výměníků (voda/vzduch) okruhů vzduchotechnik. Veškerá regulace technologií je zajištěna řídícími systémy Honeywell, regulace výměníkové stanice zajišťuje systém Tecoreg. Všechny tyto řídící systémy jsou napojeny přes převodník na místní ethernetovou síť a přes ní na centrální dispečerské pracoviště (viz. obr.), které umožňuje obsluze dokonalý přehled o celé soustavě, zálohuje veškerá potřebná data pro následnou analýzu (grafy, poruchy, povely..), umožňuje vzájemnou komunikaci mezi řídícímy systémy a v neposlední řadě umožňuje kompletní řízení celé soustavy z jednoho místa.

Systém řídí a monitoruje 8 stanic rozmístěných v budově. Vizualizace je zpracována v programu Reliance 3 české firmy GEOVAP s.r.o. Pardubice. Zobrazení i ovládání stanic je možné z kteréhokoli dipečerského PC připojeného k počítačové síti.

Komunikace s ŘS Honeywell probíhá po komunikačním rozhraní C-BUS->Ethernet. Komunikace s ŘS Tecoreg pak po komunikačním rozhraní RS 485->Ethernet. Celkem je přenášeno cca 1000 signálů. Např.: měřené teploty, tlaky, stavy, poruchové signály, parametry časových programů, parametry topných křivek atd.