Kompletní dodávka MaR pro VZT a ÚT do rekonstrovaného pavilonu intenzivní medicíny v nemocnici Svitavy

Rok: 
2003
Zákazník: 
KASTT spol.s r.o.
SCADA / HMI: 
Reliance
PLC: 
Honeywell
Fin.objem: 
3 mil. Kč

Monitorování a řízení topení a klimatizace rekonstrulované budovy.
Pro řízení je použito 2x systému typu Honeywell XL500.
Komunikace po metalickém vedení C-BUS.
Dispečerské pracoviště zpracovává 2 000 signálů z technologie (měření, stavy, povely, parametry)
Realizováno na platformě OS Windows XP a centrále XBS.Integrováno se stávající vizualizací staré etapy.Obě etapy propojeny pomocí převodníku BNA.

Primárním zdrojem tepla je stávající plynová kotelna. Z ní je teplo dále rozváděno do samostatně regulovaných topných větví ústředního topení a do výměníků (voda/vzduch) jednotlivých okruhů vzduchotechnik. Zdrojem chladu je centrální chladící jednotka, která v letních měsících zajišťuje dodávku chladné vody do výměníků (voda/vzduch) okruhů vzduchotechnik. Veškerá regulace technologií je zajištěna řídícími systémy Honeywell, které jsou napojeny na centrální dispečerské pracoviště, které umožňuje obsluze dokonalý přehled o celé soustavě, zálohuje veškerá potřebná data pro následnou analýzu (grafy, poruchy, povely..), umožňuje vzájemnou komunikaci mezi řídícímy systémy a v neposlední řadě umožňuje kompletní řízení celé soustavy z jednoho místa. Přenos informací mezi jednotlivými řídícímy systémy a dispečerským pracovištěm probíhá prostřednictvím přenosové sběrnice C-BUS. Tato sběrnice je provozována na metalických kabelech.

Systém řídí a monitoruje 2 stanice v budově. Vizualizace je zpracována v centrále XBS firmy Honeywell. Zobrazení i ovládání stanic je možné z centrálního pracovišťě ,které je integrováno do místní počítačové sítě, která umožňuje zpracování naměřených dat z kteréhokoliv počítače v síti.

Komunikace s ŘS probíhá po komunikačním rozhraní C-BUS. Pro stanice ve větší vzdálenosti jsou použity opakovače. Celkem je přenášeno cca 2000 signálů. Např.: měřené teploty, tlaky , poruchové signály, parametry časových programů, parametry topných křivek atd.