mdexx Trutnov - impregnovna

Rok: 
2008
Zákazník: 
Mdexx Magnetronic Devices, s.r.o.
SCADA / HMI: 
Webserver v ŘS
PLC: 
Tecomat
 
Řízení VZT jednotky toxického pracoviště impregnovny výrobního závodu. Celé zařízení je přizpůsobeno prostředí s nebezpečím výbuchu, které vychází z nebezpečných odsávaných látek. VZT jednotka je umístěna ve venkovním prostoru a zajišťuje větrání prostoru impregnovny transformátorů.
 
O celou technologii se stará průmyslový řídící systém Tecomat CP1005 s moduly vstupů a výstupů a vlastním webserverem. Systém je napojen do lokální sítě Ethernet a celou technologii je možné dohledovat a ovládat dálkově prostřednictvím integrovaného webserveru.


Řídící systém Tecomat Foxtrot CP1005 s rozhraním Ethernet a vlastním webserverem
Ukázka vizualizace integrovaného webserveru