Nemocnice Náchod - ředírna cytostatik

Rok: 
2013
Zákazník: 
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
SCADA / HMI: 
Reliance
PLC: 
Tecomat
Podtlakový bezpečnostní box - izolátor

Nemocnice Náchod neustále modernizuje svá pracoviště. Došlo i k rekonstrukci 1NP části objektu staré chirurgie, kde vznikly nové prostory ředírny cytostatik. 
Jedná se o technologii přípravy léčiv pro onkologické pacienty, tzv. chemoterapii. Látky jsou silně toxické a práce s nimi vyžaduje dokonale aseptické a větrané prostředí. 
Takové prostředí zajišťuje VZT jednotka vybavená několika stupňovými filtry, řízením odsávání a přívodu vzduchu pomocí frekvenčních měničů, vlhčením přiváděného vzduchu a udržováním přetlaku v prostorech řízením průtokových klapek. Ekonomiku provozu zajišťuje rekuperátor a tepelné čerpadlo.
 

 
O celou technologii se stará průmyslový řídící systém Tecomat CP1003 s moduly vstupů a výstupů a vlastním webserverem. Systém je napojen do lokální sítě Ethernet a celá technologie je vizualizována na centrálním dispečerském pracovišti.

Nemocnice Náchod - ředírna cytostatik
Nemocnice Náchod - ředírna cytostatik
Nemocnice Náchod - ředírna cytostatik
Tecomat Foxtrot CP1003 je vybaven Ethernet rozhraním a webserverem