PS pára – voda pro sklad tuků VITANA Byšice

Rok: 
1998
Zákazník: 
EVČ projekce Pardubice
SCADA / HMI: 
Reliance
PLC: 
Tecomat
Fin.objem: 
1 mil. Kč
PS pára – voda pro sklad tuků VITANA Byšice