Rekonstrukce sekundárních rozvodů mezi obj.1, 2, 14 v areálu věznice H. Slavkov + výměna čerpadel ve VS

Rok: 
1998
Zákazník: 
Vězeňská služba ČR
SCADA / HMI: 
Reliance
PLC: 
--------
Fin.objem: 
2 mil. Kč

Systém řídí a monitoruje centrální výměníkovou stanici
Monitorování a řízení 12 objektových předávacích stanicKo
munikace po metalickém vedení N2BUS
Pro řízení provozu kotelny je použit řídící systém Johnson Controls DX 2.0
Pro řízení objektových stanic jsou použity regulátory Johnson Controls DX 1.4
Dispečerské pracoviště je realizováno na platformě OS Win NT a SW TIRS32
Dispečerské pracoviště zpracovává 2 500 signálů z technologie (měření, stavy, povely, parametry)