Řízení klimatizace serverových sálů CesNet

Rok: 
2005
Zákazník: 
Sdružení CesNet
SCADA / HMI: 
Reliance
PLC: 
Promos
  • Systém řídí a monituruje skupinu pěti klimatizačních jednotek
  • Monituruje teploty chlazených prostorů i teploty vstupního/výstupního vzduchu
  • Logiku regulaci zajišťuje přímo systém vizualizace Reliance 3
  • Funkci vstupů/výstupů plní moduly SBI(O)11/12 firmy Promos, které komunikůjí s vizualizací
  • Dispečerské pracoviště je realizováno na místním serveru s Windows 2003 a SW Reliance 3
  • Vizualizace je připojena na internet a technolgii může sledovat libovolný počet klientů.

Regulaci spínání pěti klimatizačních jednotek zajišťuje přímo systém vizualizace Reliance 3. Ta komunikuje s I/O moduly firmy Promos (SBI(O)11/12) a pomocí nich ovládá klimatizační jednotky.

Klimatizační jednotky zajišťují chlazení tří serverových sálů. Jsou spínány podle teploty prostoru a počtu najetých provozních hodin. Systém Reliance 3 také sleduje překročení poruchových mezí teploty prostorů a při jejich překročení rozesílá hlášení o poruše na zadané e-mailové adresy. Ty mohou být nasměrované také ne libovolné telefoní číslo a informovat tak ve formě SMS.

Vizualizace je zpracována v SW Reliance české firmy Geovap Pardubice. Systém zajišťuje archivaci veškerých měřených hodnot, vzniklých alarmů a stavů. Tyto hodnoty lze snandno zobrazovat v grafech, tabulkách nebo v případě alarmů a stavů v přehledných výpisech, které lze snadno filtrovat atp. Pracovišťě je integrováno do místní počítačové sítě, která umožňuje zpracování naměřených dat z kteréhokoliv počítače v síti.

Komunikace mezi vizualizačním serverem a rozšiřujícími moduly je za pomocí převodníku RS485/Ethernet vedena po internetu. Vizualizační server je tak možno mít umístěn kdekoli na světě.

Ukázka vizualizace:Hlavní okno technologie. Pět klimatizačních jednotek chladí tři serverové sály. Ovládání jednotek lze přepnout do ručního režimu. Zobrazit lze také menší (textovou) verzi obrazovky, která je určena pro počítač s nižším rozlišením obrazovky.

Ukázka I/O modulu Promos:Vizualizační systém Reliance 3 komunikuje po lince RS485 nebo po ethernetu s I/O moduly Promos. Řídící proce je uložen přímo ve vizualizaci, což znamená že Reliance rozhoduje podle měřených teplota a vstupů o tom jak budou řízeny výstupy na IO modulech Promos. Aby nedošlo k přehřátí prostrů při strátě komunikace mezi moduly a vizualizací jsou moduly nastaveny tak, že při ztrátě komunikace sepnou všechny klimatizační jednotky - vizualizace zahlásí poruchu komunikace.