SW pro MaR klimatizace a vytápění autoslaonu Mercedes v Liberci

Rok: 
2004
Zákazník: 
UNIMaR
SCADA / HMI: 
Reliance
PLC: 
Tecomat
Fin.objem: 
1 mil. Kč

Systém řídí a monitoruje plynovou kotelnu, ústřední topení a pět vzduchotechnických jednotek.
Pro řízení je použito dvou systémů typu Landis RWP80.
Komunikace po metalickém vedení RS-485 pomocí komunikačního protokolu OPC.
Dispečerské pracoviště zpracovává 250 signálů z technologie (měření, stavy, povely, parametry)
Dispečerské pracoviště je realizováno na platformě Windows XP a a SW Reliance 3.

Veškerá regulace technologií je zajištěna dvěmi řídícími systémy Landis RWP80, které jsou napojeny na centrální dispečerské pracoviště, které umožňuje obsluze dokonalý přehled o celé soustavě, zálohuje veškerá potřebná data pro následnou analýzu (grafy, poruchy, povely..), umožňuje vzájemnou komunikaci mezi řídícímy systémy a v neposlední řadě umožňuje kompletní řízení celé soustavy z jednoho místa. Přenos informací mezi jednotlivými řídícímy systémy a dispečerským pracovištěm probíhá prostřednictvím přenosové sběrnice RS-485.

Vizualizace je zpracována v SW Reliance české firmy Geovap Pardubice. Zobrazení i ovládání stanic je možné z centrálního pracovišťě ,které je integrováno do místní počítačové sítě, která umožňuje zpracování naměřených dat z kteréhokoliv počítače v síti.