VSS a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdroje tepla

Rok: 
2015
Zákazník: 
EVČ s.r.o.
SCADA / HMI: 
Reliance
PLC: 
Tecomat
Fin.objem: 
3 mil. Kč
VSS a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdroje tepla