CZT - Frýdlant - vazba SCADA systému do účetního programu

Rok: 
2013
Zákazník: 
TEPLO Frýdlant s.r.o
SCADA / HMI: 
Reliance
PLC: 
--------
Stávající SCADA systém Reliance byl doplněn o funkci automatické vazby s ekonomickým systémem provozovatele. Tato funkce zajišťuje přenos dat z technologie do účetního systému pro zrychlení a zjednodušení fakturace za dodávky energií.
Dispečerské pracoviště je vybaveno dálkovým přenosem dat z měřičů tepla instalovaných na jednotlivých objektech ve městě. Data se vizualizují a archivují běžným způsobem. Zajímavý je vlastní přenos, který kombinuje komunikace po metalických rozvodech (komunikační síť) a přenosy prostřednictvím mobilních operátorů a zpráv SMS.
Takto získaná data jsou předzpracována, doplněna o časové značky platnosti odečtů a předána do ekonomického systému. Při přenosu jsou kontrolovány identifikační znaky měřičů tepla a obsluha je automaticky upozorněna v případě nesouladu, který by mohl nastat např. při výměně MT nebo při chybě obsluhy.