CZT - Přerov

Rok: 
2004
Zákazník: 
Teplo Přerov a.s.
SCADA / HMI: 
Reliance
PLC: 
Johnson Controls,
Tecomat
Fin.objem: 
1 mil. Kč
Systém monitoruje a řídí 32 parních výměníkových stanic různých výkonů
Monitorování a řízení 90ti objektových předávacích stanic (OPS) pro výrobu teplé užitkové vody a ohřev UT
31 výměníkových stanic společně s 90ti OPS - všechny řízeny systémem Johnson Control DX9100
2 oběktové předávací stanice řízeny systémem Johnson Controls TC9100
1 výměníková stanice řízena systémem Teco TR303 (kompletní dodávka Energie MaR)
Dispečerské pracoviště je realizováno na platformě OS Windows XP a SW Reliance 3(kompletní dodávka Energie MaR)
20 000 signálů z technologie (měření, stavy, povely, parametry)
Kompletní archivace všech měření, stavů, alarmů...
Kompletní správa přes internetové spojení
Uživatelské internetové připojení přes Internet Explorer pro nahlížení klientů Tepla Přerov

Celkový popis soustavy
Soustava centrálního zásobování teplem je tvořena třiceti výměníkovými stanicemi (pára/voda - pára dodávána z nezávyslé kotelny). Ty zajišťují dodávku předregulované topné vody do objektových předávacích stanic (OPS).
Výměníkové stanice a všechny domovní stanice (OPS) jsou napojeny na centrální dispečerské pracoviště, které umožňuje obsluze dokonalý přehled o celé soustavě, zálohuje veškerá data pro následnou analýzu (grafy, poruchy, stavy, povely..), umožňuje vzájemnou komunikaci mezi řídícímy systémy a v neposlední řadě umožňuje kompletní řízení celé soustavy z jednoho místa. Přenos informací mezi jednotlivými řídícímy systémy a dispečerským pracovištěm probíhá prostřednictvím místních rozvodů kabelové televize. Tento rozvod se chová jako klasická ethernetová síť, což zároveň umožňuje šíření potřebných dat dále po internetu. Rozvody kabelové televize jsou řešeny z části metalickým a z části optickým vedením.

Centrální dispečerský systém řídí a monitoruje 30 výměníkových stanic a 90 objektových předávacích stanic rozprostřených po katastru města. Pro řízení provozu těchto technologií jsou použity řídící systémy Johnson Control a Teco, které jsou většinou doplněny rozšiřujícím modulem vstupů a výstupů.
Vizualizace je zpracována v programu Reliance 3 české firmy GEOVAP s.r.o. Pardubice. Zobrazení i ovládání stanic je možné z centrálního pracovišťě, které může být integrováno do místní počítačové sítě nebo internetu. Zobrazení vizualizace i zpracování naměřených či archivovaných dat je potom možné z kteréhokoliv počítače v síti. V případě internetu se dá říct, že z ktréhokoli počítače na světě, který je k internetu připojen.

Komunikace s ŘS probíhá po rozvodech místní kabelové televize. Ta se chová jako klasická ethernetová síť. Řídící systémy jsou proto na tuto síť připojeny přes převodníky rozhraní RS485 na ethernet.
Celkem je přenášeno cca 20 000 signálů. Např.: měřené teploty, tlaky, data z měřičů tepla, poruchové signály, parametry časových programů, parametry topných křivek atd.

Centrální dispečerský systém realizovaný na systému Reliance 3 je schopen obsluze zobrazovat halvní stavy technologií z celého města na jediné obrazovce. Tím má obsluha okamžitý přehled o celé soustavě. Jediným kliknutím potom lze otevřít okno vybrané technologie s kompletním technologickým schematem.