CZT - Svitavy

Rok: 
2012
Zákazník: 
ČEZ Energo, s.r.o.
SCADA / HMI: 
Reliance
PLC: 
Honeywell
Fin.objem: 
1 mil. Kč
  • Systém řídí a monitoruje osm plynových kotelen
  • Monitoruje se 36 objektových předávacích stanic rozprostřených po katastru města
  • Komunikace po metalickém vedení RS485 a dále pomocí Ethernetu
  • Dispečerská pracoviště jsou realizována na platformě OS Windows 7 a Reliance
  • Dispečerské pracoviště zpracovává cca 4500 signálů z technologie
  • Zobrazení i ovládání stanic je umožněno i pomocí webového prohlížeče
  • Hlášení provozních a poruchových stavů provedeno pomocí GSM SMS hlásiče.

V dodávce byl systém řízení a monitorování dodávky tepla pro město a modernizace řídícího systému pro kotelnu Lány. Pro řízení provozu kotelny je použit řídící systém řady Honeywell XL800 a pro řízení objektových stanic byly použity stávající automaty typu Honeywell XL50, XL100. Pro vizualizaci muselo být vytvořeno nové spojení pomocí převodníků RS485 / Ethernet které je zpracováno pomocí OPC serveru.

Kotelna Lány
Přehledová tabulka