CZT - Uherské Hradiště

Rok: 
2001
Zákazník: 
CTZ Uherské Hradiště
SCADA / HMI: 
Honeywell
PLC: 
Honeywell
  • Systém řídí a monitoruje centrální výměníkovou stanici o výkonu 23 MW
  • Monitorování a řízení cca 85 objektových předávacích stanic
  • Komunikace po metalickém vedení C-Bus - 7 nezávislých sběrnic
  • Pro řízení provozu centrální výměníkové stanice je použit řídící systém Honeywell 2x XL100C a XL50C
  • Pro řízení objektových stanic jsou použity regulátory Honeywell XL50C
  • Dispečerské pracoviště je realizováno na platformě OS Win NT a SW XBS (nově EBI)
  • Dispečerské pracoviště zpracovává cca 7 000 signálů z technologie (měření, stavy, povely, parametry)
  • Dálkový odečet z měřičů tepla SIEMENS (ultrazvuk)