CZT - Valašské Meziříčí

Rok: 
2001
Zákazník: 
CZT Valašské Meziříčí
SCADA / HMI: 
Honeywell
PLC: 
Honeywell
  • Systém řídí a monitoruje 2 centrální výměníkové stanice (zaplavovací parní výměníky) každá o výkonu 21 MW
  • Monitorování a řízení cca 170 objektových předávacích stanic
  • Komunikace prostřednictvím metalických, optických a mikrovlnných spojů
  • Pro řízení provozu centrálních výměníkových stanic je použit řídící systém Honeywell XL100C
  • Pro řízení objektových stanic jsou použity regulátory Honeywell XL50C
  • 3 Dispečerská pracoviště jsou realizována na platformě OS Win NT a SW EBI
  • Dispečerská pracoviště zpracovávájí cca 7 500 signálů z technologie (měření, stavy, povely, parametry)
  • Signalizace provozních a poruchových stavů pomocí automaticky generovaných SMS
  • Dálkový odečet z měřičů tepla - KAMPSTRUP (ultrazvuk)
  • Signalizace provozních a poruchových stavů pomocí automatiky generující SMS.