CZT - Valašské Meziříčí

Rok: 
2017
Zákazník: 
CZT Valašské Meziříčí
SCADA / HMI: 
Reliance
PLC: 
Honeywell
Rekonstrukce
Schema komunikační sítěSoustavu CZT ve Valašském Meziříčí budujeme a udržujeme již od roku 2001. Soustava byla postavena na systému Honeywell XL5000 s centrálou EBI.
Po 15 letech provozu byla centrála již zastaralá a bylo nutné provést její výměnu. Po důkladném zvážení všech okolností jsme se rozhodli použít SCADA systém Reliance, s kterým jsme již měli ve spojení s ŘS Honeywell řady XL5000 praktické zkušenosti z jiných aplikací.
Použití nového SCADA SW v provopočátcích naráželo na silný odpor stávající obsluhy, která si již za mnoho let provozu původního systému zvykla na všechny jeho klady i zápory a nebyla ochotna přijmout cokoliv nového i přesto, že se v mnoha ohledech jednalo o zásadní posun vpřed.
Několik měsíců zkušebního provozu nového dispečerského pracoviště nakonec ukázalo velké výhody, rychlost, dobrou správu dat a příjenmou obsluhu SCADA SW Reliance. Zpětně můžeme hodnotit rozhodnutí o nasazení právě SCADA Reliance za správné. 
Splnilo očekávání zákazníka a nám jako servisní organizaci přináší velké úspory při jeho správě, údržbě a dalším rozšiřování.

Technologie
Schema technologie VS
Soustava CZT Valašské Meziříčí představuje hlavní výměníkovou stanici, která připravuje ve velkých parních zaplavovacích výměnících topnou vodu a velkými řízenými oběhovými čerpadly ji distribuuje horkovodem do jednotlivých lokalit po celém městě.
Napojené objekty (celkem 191) jsou vybaveny lokálními objektovými předávacími stanicemi (OPS) vybavenými řídicím systémem Honeywell XL50. Tyto OPS zajišťují ohřev UT a TUV daného objektu.
Celá síť OPS je komunikačně propojena a data jsou přenášena na centrální dispečerské pracoviště vybavené systémem SCADA Reliance. Jedná se o páteřní optickou síť propojující jednotlivé městské lokality – komunikační uzly. Jednotlivé OPS každé lokality jsou prop
 
ojeny
 metalickou komunikační linkou, připojenou přes komunikační uzel na optickou síť. Některé malé lokality jsou připojeny i přímo prostřednictvím sítě Internet.
Centrální dispečerský systém se skládá ze dvou pracovišť 1x server + 1x klient. Data jsou replikována a je možný záskok jednotlivých pracovišť v případě selhání některého z nich. Dále se pro potřeby dálkového dohledu servisní služby využívá webový klient.

CZT - Valašské Meziříčí
CZT - Valašské Meziříčí
CZT - Valašské Meziříčí