Instalace kogeneračních jednotek - Vysoké Mýto

Rok: 
2013
Zákazník: 
ČEZ Energo, s.r.o.
SCADA / HMI: 
Reliance,
Webserver v ŘS
PLC: 
Amit,
Promos
  • Systém MaR řídí a monitoruje nově instalované kogenerační jednotky o výkonu 600 a 400 kWe.
  • Je řešena akumulace a spotřeba odpadního tepla KGJ, využití pro CZT.
  • Automatický provoz je zajištěn ve spolupráci se stávajícími zdroji tepla.
  • Spolupráce nově instalovaného ŘS Amit se stávajícím ŘS Promos plynové kotelny
  • Vizualizace je řešena stávajícím dispečerským pracovištěm (SCADA SW Reliance) a paralelně i samostatným webserverem ŘS. 

Pro zajištění všech požadovaných funkcí je řídící systém vybaven komunikací se stávajícím systémem Promos protokolem ModBus. Komunikace s vizualizací a webovým serverem je řešena pomocí LAN. Pro sytémy měření spotřeby tepla je doplněna komunikace protokolem M-Bus. Kritické  informace se zasílají pomocí SMS obsluze.

 

Vizualizace kotelny s kogenerační jednotkou SCADA SW Reliance.
Vizualizace KGJ na webovém serveru ŘS