Kompletní přepracování SW ŘS a dipečerského pracoviště pro monitoring vytápění areálu věznice Horní Slavkov

Rok: 
2005
Zákazník: 
Vězeňská služba ČR
SCADA / HMI: 
Reliance
PLC: 
Johnson Controls
Fin.objem: 
0 mil. Kč

Systém řídí a monitoruje centrální výměníkovou stanici
Monitorování a řízení 12 objektových předávacích stanic
Komunikace po metalickém vedení N2BUS
Pro řízení provozu kotelny je použit řídící systém Johnson Controls DX 2.0
Pro řízení objektových stanic jsou použity regulátory Johnson Controls DX 1.4
Dispečerské pracoviště bylo realizováno na platformě OS Win NT a SW TIRS32 - nově bylo rekonstrulováno na Windows XP s vizualizací
Reliance 3Dispečerské pracoviště zpracovává 2 500 signálů z technologie (měření, stavy, povely, parametry)

Regulace technologií je zajištěna řídícími systémy Johnson Controls DX9100, které jsou napojeny na centrální dispečerské pracoviště, které umožňuje obsluze dokonalý přehled o celé soustavě, zálohuje veškerá potřebná data pro následnou analýzu (grafy, poruchy, povely..), umožňuje vzájemnou komunikaci mezi řídícímy systémy a v neposlední řadě umožňuje kompletní řízení celé soustavy z jednoho místa.
Vizualizace je zpracována v SW Reliance české firmy Geovap Pardubice. Zobrazení i ovládání stanic je možné z centrálního pracovišťě. To je s řídícími systémy propojeno po místní ethernetové síti.

Systém řídí a monitoruje výměníkovou stanici o celkovém výkonu XXX MWh a 12 objektových předávacích stanic rozprostřených po areálu věznice. Objektové předávací stanice zajišťují regulovaný ohřev ústředního topení budov a ohřev teplé užitkové vody. Zdrojem tepla pro objektové předávací stanice je výměníková stanice. Metalická sběrnice zajišťuje komunikaci s dispečerským pracovištěm a vzájemnou komunikaci mezi regulátory. Řídící systémy umožňují podrobné nastavení parametrů regulace, časových programů pro ohřev UT i TUV apod. Všechna nastavení se dají provádět komfortně s dipečerského pracoviště nebo z diplejů jednotlivých řídících jednotek.