Kotelna a strojovna Biotechnické centrum a Lesnická fakulta VŠZ Praha 6-Suchdol

Rok: 
1994
Zákazník: 
DOKOV
SCADA / HMI: 
Reliance
PLC: 
TERM4
Fin.objem: 
1 mil. Kč
Kotelna a strojovna Biotechnické centrum a Lesnická fakulta VŠZ Praha 6-Suchdol