Měření a regulace dvou plynových kotelen Areálu věznice Skuteč

Rok: 
2005
Zákazník: 
Vězeňská služba ČR
SCADA / HMI: 
Reliance
PLC: 
Tecomat
Fin.objem: 
0 mil. Kč

Systém řídí a monitoruje 2 plynové kotelny.
Pro řízení je použito dvou systémů typu Tecoreg
Komunikace po metalickém vedení RS-485.
Dispečerské pracoviště zpracovává 250 signálů z technologie (měření, stavy, povely, parametry)
Dispečerské pracoviště je realizováno na platformě Windows XP a a SW Reliance 3.
Dispečerské pracoviště je vybaveno systémem Reli SMS, které zajišťuje kompletní monitorování a ovládání pomocí SMS.

Veškerá regulace technologií je zajištěna dvěmi řídícími systémy Tecoreg, které jsou napojeny na centrální dispečerské pracoviště, které umožňuje obsluze dokonalý přehled o celé soustavě, zálohuje veškerá potřebná data pro následnou analýzu (grafy, poruchy, povely..), umožňuje vzájemnou komunikaci mezi řídícímy systémy a v neposlední řadě umožňuje kompletní řízení celé soustavy z jednoho místa. Přenos informací mezi jednotlivými řídícímy systémy a dispečerským pracovištěm probíhá prostřednictvím přenosové sběrnice RS-485.

Vizualizace je zpracována v SW Reliance české firmy Geovap Pardubice. Zobrazení i ovládání stanic je možné z centrálního pracovišťě, které je vybaveno GSM modemem a programovým modulem Reli SMS, který umožnuje kompletní monitorování, hlášení poruch a ovládaní prostřednictvím SMS.