Plynofikace kotelny MěÚ Rumburk

Rok: 
1998
Zákazník: 
EVČ projekce Pardubice
SCADA / HMI: 
Reliance
PLC: 
Landis & Gyr
Fin.objem: 
1 mil. Kč
Plynofikace kotelny MěÚ Rumburk