Plynofikace kotelny v areálu věznice Kynšperk 4,6 MW

Rok: 
2003
Zákazník: 
Vězeňská služba ČR
SCADA / HMI: 
Reliance
PLC: 
Johnson Controls
Fin.objem: 
4 mil. Kč

Systém řídí a monitoruje centrální kotelnu
Monitorování a řízení 19 objektových předávacích stanic
Monitorování a řízení čtvrthodinového elektrického maxima
Komunikace po metalickém vedení N2BUS
Pro řízení provozu kotelny je použit řídící systém Johnson Controls
Pro řízení objektových stanic jsou použity regulátory Johnson Controls
Pro měření a řízení čtvrthodinového elektrického maxima je použit regulátor Johnson Controls
Dvě dispečerská pracoviště jsou realizována na platformě OS Win NT a SW Johnson Controls
Dispečerské pracoviště zpracovává 1 500 signálů z technologie (měření, stavy, povely, parametry)