Plynofikace kotelny v areálu věznice Oráčov 3 MW

Rok: 
2003
Zákazník: 
Vězeňská služba ČR
SCADA / HMI: 
Reliance
PLC: 
Honeywell
Fin.objem: 
6 mil. Kč

Systém řídí a monitoruje centrální plynovou kotelnu o celkovém výkonu 6 MW
Monitorování a řízení 7 objektových předávacích stanic
Monitorování a řízení čtvrthodinového elektrického maxima
Komunikace po metalickém vedení C-BUS
Pro řízení provozu kotelny je použit řídící systém Honeywell XL 500
Pro řízení objektových stanic jsou použity regulátory Honeywell XL 50
Pro měření a řízení čtvrthodinového elektrického maxima je použit regulátor Tecomat
Dvě dispečerská pracoviště jsou realizována na platformě OS Win NT - SW XBS a ControlWeb
Dispečerské pracoviště zpracovává 2000 signálů z technologie (měření, stavy, povely, parametry)
Instalována vzdálená alarmová tiskárna pro operační středisko