Regulace el. vytápění objektu SPŠST Panská ul. Praha 1

Rok: 
2002
Zákazník: 
Magistrát hl.města Prahy
SCADA / HMI: 
Reliance
PLC: 
Tecomat
Fin.objem: 
13 mil. Kč
Stavební úpravy budovy školy
Kompletní rekonstrukce elektrického vytápění objektu
Monitorování a řízení vytápění 66ti místností budovy
Řízení vytápění akumulačnímy kamny, kontrola teploty v místnosti, přítomnosti osob, otevření oken
Řízení rozhlasu, ovládání TV a přenos signálu HDO po komunikační síti
Pro řízení IRC stanic jsou použity automaty Tecoreg TR052
Pro řízení rozhlasu je použit automat Tecomat TC600
Komunikace po metalickém vedení RS485 - 4 nezávislé sběrnice
Dispečerské pracoviště je realizováno na platformě OS Windows XP a SW Reliance 3
Dispečerské pracoviště zpracovává 5 000 signálů z technologie (měření, stavy, povely, parametry)

Vytapění celé budovy školy je řešeno rozmístěním akumulačních kamen v budově. Akumulační kamna jsou většinou v rámci jedné místnosti ovládány řídícími systémy tecoreg, které jsou napojeny na centrální dispečerské pracoviště, které umožňuje obsluze dokonalý přehled o celé soustavě, zálohuje veškerá potřebná data pro následnou analýzu (grafy, poruchy, povely..), umožňuje vzájemnou komunikaci mezi řídícímy systémy a v neposlední řadě umožňuje kompletní řízení celé soustavy z jednoho místa. Přenos informací mezi jednotlivými řídícímy systémy a dispečerským pracovištěm probíhá prostřednictvím přenosové sběrnice RS485. Tato sběrnice je provozována na metalických kabelech.

Systém řídí a monitoruje 65 rozvaděčových stanic rozmístěných v budově. Pro řízení a monitorování rozhlasové sítě školy je použit tecomat TC600 a pro řízení rozvaděčových stanic jsou použity automaty řady Tecoreg TR050. Vizualizace je zpracována v programu Reliance 3 české firmy GEOVAP s.r.o. Pardubice. Zobrazení i ovládání stanic je možné z 1centrálního pracovišťě (případně i více),které je integrováno do místní počítačové sítě, která umožňuje zobrazení vizualizace i zpracování naměřených dat z kteréhokoliv počítače v síti.

Komunikace s automaty probíhá po komunikačním rozhraní RS485. Pro stanice ve větší vzdálenosti jsou použity opakovače RS485. Celkem je přenášeno cca 5000 signálů. Např.: měřené teploty, stavy přítomnosti , oken, poruchové signály, parametry časových programů, parametry topných křivek atd.

Správné a ekonomické řízení systému vytápění budovy pomocí akumulačních kamen je realizováno programem řídícího systému. Ten na základě informací o venkovní teplotě, teplotě v místnosti, průměrné teplotě místnosti, časových programů, stavu otevření oken, přítomnosti osob a zadaných parametrů o vlastnostech příslušné místnosti, vypočítá dobu nabíjení akumulačních kamen. V okamžiku kdy je po komunikační síti rozeslán signál o nočním levném proudu, řídící systém začne akumulační kamna nabíjet. Podle vypočítané doby nabíjení samozřejmě posune začátek nabíjení tak, aby konec nabíjení vyšel na předpokládaný konec tarifu nočního proudu.