Rekonstrukce VS + 23 OPS v areálu věznice Pardubice včetně regulace čtvrthodinového maxima

Rok: 
1998
Zákazník: 
PRINTO Pardubice
SCADA / HMI: 
Reliance
PLC: 
Tecomat
Fin.objem: 
3 mil. Kč
Systém řídí a monitoruje centrální výměníkovou stanici
Monitorování a řízení 21 objektových předávacích stanic
Monitorování a řízení čtvrthodinového elektrického maxima
Komunikace po metalickém vedení RS485 - 2 nezávislé sběrnice
Pro řízení provozu výměníkové stanice je použit řídící systém Tecmat NS950D
Pro řízení objektových stanic jsou použity regulátory Tecoreg TR200
Pro měření a řízení čtvrthodinového elektrického maxima je použit regulátor TR200
Dvě dispečerská pracoviště jsou realizována na platformě OS Win NT a SW ControlWeb
Dispečerské pracoviště zpracovává 5 600 signálů z technologie (měření, stavy, povely, parametry)
Dálkový odečet z měřičů tepla EESA (indukční)

Zdrojem páry je horkovod Elektrárny Opatovice, který je přiveden do centrální výměníkové stanice (VS), kde je realizována příprava topné vody TV pro teplovodní rozvod po areálu věznice prostřednictvím tří protiproudých výměníků. Ve VS je dále centrálně připravována teplá užitková voda (TUV) a dále rozváděna do všech objektů věznice. Jednotlivé budovy věznice jsou osazeny objektovými předávacími stanicemi (OPS) pro lokální automatickou regulaci přípravy topné vody pro ústřední topení (ÚT). Tyto OPS dále umožňují dálkové ovládání přísunu TUV do objektu, měření spotřebovaného množství tepla a zajišťují i případné zásahy pro regulaci čtvrthodinového maxima. Všechny regulátory OPS a VS jsou prostřednictvím stávajících telefonních rozvodů napojeny na komunikační sběrnici, která je zakončena na dispečerském pracovišti (DP) a umožňuje obsluze DP sledovat celou soustavu v reálném čase s možností zásahů do řízené technologie, nastavováním parametrů, ručního řízení a grafického vyhodnocení dat.

Dispečerský systém (DS) se skládá ze dvou pracovišť na bázi stolního počítače třídy PC propojených do počítačové sítě Ethernet, operačního systému Windows NT a dispečerského SW ControlWeb. Jedno pracoviště je určeno pro zobrazení stavu řízení čtvrthodinového maxima a druhé pracoviště pro kompletní obsluhu VS a OPS.
DS je s jednotlivými OPS propojen prostřednictvím dvou komunikačních sběrnic realizovaných prostřednictvím stávajících telefonních rozvodů. Tato sběrnice zaručuje DS neustálý přehled o celé technologii výroby a distribuci tepla téměř v reálném čase. Veškerá data v DS jsou neustále aktualizována každých 20-30 sec.!