Teplofikace 40ti objektů U.hradiště včetně komunikace na dispečink s centrálou XBS 2000

Rok: 
2000
Zákazník: 
Honeywell Praha
SCADA / HMI: 
Reliance
PLC: 
Honeywell
Fin.objem: 
3 mil. Kč
Systém řídí a monitoruje centrální výměníkovou stanici o výkonu 23 MW
Monitorování a řízení cca 85 objektových předávacích stanic
Komunikace po metalickém vedení C-Bus - 7 nezávislých sběrnic
Pro řízení provozu centrální výměníkové stanice je použit řídící systém Honeywell 2x XL100C a XL50C
Pro řízení objektových stanic jsou použity regulátory Honeywell XL50C
Dispečerské pracoviště je realizováno na platformě OS Win NT a SW XBS (nově EBI)
Dispečerské pracoviště zpracovává cca 7 000 signálů z technologie (měření, stavy, povely, parametry)
Dálkový odečet z měřičů tepla SIEMENS (ultrazvuk)