Teplofikace města Ústí nad Orlicí Kotelna + 34 OPS

Rok: 
1998
Zákazník: 
EVČ projekce Pardubice
SCADA / HMI: 
Reliance
PLC: 
Tecomat
Fin.objem: 
6 mil. Kč

Systém řídí a monitoruje plynovou kotelnu o instalovaném výkonu 28 MWh
Monitorování a řízení 30 objektových předávacích stanic
Monitorování 8 domovních a 10 blokových kotelen rozprostřených po katastru města
Komunikace po metalickém vedení RS485
Komunikace po stávajícím pronajatém rozvodu kabelové
Komunikace po optické pátěřní síti
Komunikace s kotlovými automatikami po sériové lince
Komunikace s automatikami expanzomatů po sériové lince
Pro řízení provozu kotelen jsou použity řídící systémy řady Tecoreg TR300 a Tecomat NS950
Pro řízení objektových stanic jsou použity řídící systémy řady Tecoreg TR200
2 Dispečerská pracoviště jsou realizována na platformě OS Windows NT a SW TIRS32
Dispečerské pracoviště zpracovává 11 000 signálů z technologie (měření, stavy, povely, parametry)
Dálkový odečet z měřičů tepla EESA (indukční)
Hlášení provozních a poruchových stavů pomocí GSM SMS hlásiče.

Soustava centrálního zásobování teplem je tvořena centrální plynovou kotelnou a objektovými předávacími stanicemi. Zdrojem tepla pro některé části města jsou kromě centrální kotelny malé lokální plynové kotelny. Plynové kotelny a všechny domovní objektové stanice jsou napojeny na centrální dispečerské pracoviště, které umožňuje obsluze dokonalý přehled o celé soustavě, zálohuje veškerá potřebná data pro následnou analýzu (grafy, poruchy,..) a v neposlední řadě umožňuje kompletní řízení celé soustavy z jednoho místa. Přenos informací mezi jednotlivými řídícímy systémy a dispečerským pracovištěm probíhá prostřednictvím přenosové sběrnice RS485. V místech kde bylo pokládáno nové vedení horkovodu je tato sběrnice provozována na přiložených metalických kabelech. V místech kde se výkopy neprováděly jsou pro datový přenos využity stávající pronajaté rozvody pro kabelovou televizi.
Systém řídí a monitoruje plynovou kotelnu o instalovaném výkonu 28 MWh, 40 objektových předávacích stanic a domovních kotelen rozprostřených po katastru města. Pro řízení provozu kotelny je použit řídící systém řady Tecoreg TR300 a pro řízení objektových stanic jsou použity automaty řady Tecoreg TR200. Vizualizace je zpracována v programu TIRS32 české fyrmy CORAL s r.o. Hradec Králové. Zobrazení i ovládání stanic je možné ze 2 pracovišť (případně i více), která jsou zapojena v počítačové síti.
Komunikace se 17 automaty probíhá po komunikačním rozhraní RS485. Pro stanice ve větší vzdálenosti jsou použity opakovače RS485. Přenos dat z dalších 23 stanic je zajištěn po síti kabelové televize. Celkem je přenášeno cca 8000 hodnot. Např.: měřené teploty, tlaky, data z měřičů tepla, poruchové signály, parametry časových programů, parametry topných křivek atd.