Teplofikace města Zruč nad Sázavou VS + 25 OPS

Rok: 
1998
Zákazník: 
EVČ projekce Pardubice
SCADA / HMI: 
Reliance
PLC: 
Tecomat
Fin.objem: 
4 mil. Kč

Systém řídí a monitoruje plynovou kotelnu o instalovaném výkonu 8,7 MWh
Monitorování a řízení 55 objektových předávacích stanic
Komunikace po metalickém vedení RS485 se čtyřmi samostatnými sběrnicemi
Pro řízení provozu kotelny je použit řídící systém Tecomat NS950B
Pro řízení objektových stanic jsou použity automaty Tecoreg TR200
Dispečerské pracoviště je realizováno na platformě OS Windows XP a SW Reliance3
Dispečerské pracoviště zpracovává 8 000 signálů z technologie (měření, stavy, povely, parametry)
Dálkový odečet dat z měřičů tepla SIEMENS

Soustava centrálního zásobování teplem je tvořena centrální plynovou kotelnou a objektovými předávacími stanicemi. Kotelna a všechny domovní objektové stanice jsou napojeny na centrální dispečerské pracoviště, které umožňuje obsluze dokonalý přehled o celé soustavě, zálohuje veškerá potřebná data pro následnou analýzu (grafy, poruchy,..) a v neposlední řadě umožňuje kompletní řízení celé soustavy z jednoho místa. Přenos informací mezi jednotlivými řídícímy systémy a dispečerským pracovištěm probíhá prostřednictvím čtyř přenosových sběrnic RS485. Tyto sběrnice jsou provozovány na metalických kabelech položených do výkopů zároveň s modernizací horkovodního rozvodu města.

Systém řídí a monitoruje plynovou kotelnu o instalovaném výkonu 8.7 MWh a 55 objektových předávacích stanic rozprostřených po katastru města. Pro řízení provozu kotelny je použit řídící systém řady Tecomat NS950B a pro řízení objektových stanic jsou použity automaty řady Tecoreg TR200. Vizualizace je zpracována v programu Reliance 3 české fyrmy Geovap Pardubice. Zobrazení i ovládání stanic je možné ze dvou centrálních pracovišť (případně i více),které jsou integrovány do místní počítačové sítě, která umožňuje zpracování naměřených dat z kteréhokoliv počítače v síti.

Komunikace s automaty probíhá po komunikačním rozhraní RS485. Pro stanice ve větší vzdálenosti jsou použity opakovače RS485. Celkem je přenášeno cca 8000 signálů. Např.: měřené teploty, tlaky, data z měřičů tepla, poruchové signály, parametry časových programů, parametry topných křivek atd.

V prostoru kotelny jsou instalovány tři kogenerační jednotky, které kryjí spotřebu elektrické energie kotelny a prostřednictvím vlastních silových rozvodů i spotřebu jednotlivých předávacích stanic. Přebytek el. energie je dodáván do veřejné elektrické sítě. Odpadové teplo z kogenerací je samozřejmě využito jako doplňkový zdroj pro vytápěnou soustavu.