Reference

Automatizace

Biomasa

Budovy

Teplofikace, CZT

Zakázka Odvětví Zákazníkikona řazení Rok
Rekonstrukce HVS XI. včetně sekunderních bezkanálových rozvodů Budovy BP Pardubice 1992
Montáž rozvaděče distribuce AC/UPS - ČD Pce Budovy ČD-Telematika a.s. 2017
Rekonstrukce kotelen a VS - výměna ŘS - ČD DKV Česká Třebová Budovy České dráhy, a.s. 2017
Klimatizace kanceláří a sálů fy CESNET Praha II. etapa Budovy CESNET Praha 2001
Klimatizace kanceláří na ČVÚT Praha Budovy CESNET Praha 2001
Klimatizace kanceláří fy CESNET Praha I. etapa Budovy CESNET Praha 2000
VAP Vyukový areál Polabiny Budovy CLIMA - STAV CZ s.r.o. 2015
Rekonstrukce plyn.kotelny MŠ Vyhlídka, Valašské Meziříčí Budovy CZT Valašské Meziříčí s.r.o. 2017
Šporkův dům Lysá nad Labem - MaR Budovy Děčínský stavební podnik s.r.o. 2017
DENSO Liberec - výměna ŘS Budovy DENSO AIR SYSTEMS CZECH, s.r.o. 2017
Rekonstrukce VS I. a II. v areálu DESTA Praha Budovy DESTA Praha 1996
Dodávka MaR pro letiště v Čáslavi Budovy ELKLIMA s.r.o. 2003
Z18-128 Akademie věd, plynová kotelna + KGJ Budovy ERDING, a.s. 2018
Kompletní dodávka MaR pro ktlimatizační jednotky Boskovice Budovy EVČ Pardubice 2004
PS pára – voda pro sklad tuků VITANA Byšice Budovy EVČ projekce Pardubice 1998
Aquacentrum Pardubice - solární kolektory Budovy EVČ s.r.o. 2015
VSS a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdroje tepla Budovy EVČ s.r.o. 2015
Rekonstrukce internátu FVZ Hradec Králové, PS02 VS Budovy EVČ s.r.o. 2018
Rekonstrukce internátu FVZ Hradec Králové, PS02 VS Budovy EVČ s.r.o. 2018
ÚVN - Praha Střešovice - obnova prádelny Budovy EVČ s.r.o. 2017
Potštejn - náhrada stávajících plynových kotlů Budovy EVČ s.r.o. 2017
Úspor. energ. opatření v areálu Bohemilk, projekt Budovy EVČ s.r.o. 2017
Glanzstoff-Bohemia, Rek.syst vyt.,VZT a TV Budovy EVČ s.r.o. 2017
FN Motol - rekonstrukce objektu 22 Budovy Fakultní nemocnice v Motole 2014
FN Motol - kuchyně pacientů Budovy Fakultní nemocnice v Motole 2017
Řízení E-max pro Groupe Neyr Pardubice Budovy Group Neyer Pardubice 2000
Měření teplot vstřikovacích lisů a kalibrace teplotních čidel Budovy Group Neyer Pardubice 2001
Výměna ŘS plynové kotelny, GRUPO ANTOLIN Budovy GRUPO ANTOLIN TURNOV s.r.o. 2014
Regulace vytápění a klimatizace v Polygon House - Pankrác Budovy HONEYWELL s.r.o. 2003
Kompletní dodávka MaR pro VZT a ÚT - Věznice ve Světlé nad Sázavou Budovy IMOS Brno a.s. 2003
Rekonstrukce kotelny ČSAO Černokostelecká Praha 10 Budovy ITS Praha 1995
Praha - FN Motol - křídlo B Budovy JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. 2015
FN Motol - rekonstrukce čistého boxu Budovy JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. 2015
FN Motol - objekt G4 Budovy JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o. 2013
FN Královské Vinohrady Budovy JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o. 2013
FN Motol - rekonstrukce lůžkového oddělení Budovy JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o. 2014
FN Motol - TV+ÚT kuchyně zaměstnanci Budovy JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o. 2018
FN Motol - Rekonstrukce a příst. polikl. III.E Budovy JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o. 2017
Měření spotřeby topného plynu do pecí Kotouč Štramberk Budovy JSP Nová Paka 2000
Dodávka SW MaR pro divadlo v Chebu Budovy Kalora Cheb 2004
Dodávka a montáž MaR pro Nádražní budovu v Chocni Budovy Kastt Hradec Králové 2003
Kompletní dodávka a montáž MaR pro rekonstrukci budovy - Alibaba Budovy Kastt Hradec Králové 2004
Kompletní dodávka MaR pro VZT a ÚT do rekonstrovaného pavilonu intenzivní medicíny v nemocnici Svitavy Budovy KASTT spol.s r.o. 2003
Schott Electronic Packaging - Lanškroun Budovy KASTT spol.s r.o. 2003
Vestavba plynové kotelny LDM Česká Třebová Budovy LDM Česká Třebová 1995
Grupo Antolin, Regulace vytápění ve skladové hale Budovy Leoš Swárovský 2017
Regulace el. vytápění objektu SPŠST Panská ul. Praha 1 Budovy Magistrát hl.města Prahy 2002
Domov důchodců Pardubice - MaR pro VZT a vytápění technologie kuchyně Budovy MARHOLD a.s. 2018
Mateřská školka Staré Hradiště - systém MaR vytápění Budovy MARHOLD a.s. 2018
Zákaznické a školící centum TEPVOS, Ústí n/O Budovy MATEX HK s.r.o. 2015
mdexx Trutnov - impregnovna Budovy Mdexx Magnetronic Devices, s.r.o. 2008
Kompletní dodávka MaR pro rekonstrukci budov v nemocnici Motol Budovy MOOPEX, a.s. 2003
Dodávka a montáž MaR pro ventilaci a vytápění hal Foxconn Budovy MTS GROUP 2004
Rekonstrukce plynové kotelny Zdravotního střediska Chvaletice Budovy MÚ Chvaletice 1996
Plynofikace kotelny ZŠ Sezemice Budovy MÚ Sezemice 1994
Rekonstrukce vytápění a rozvodů ZT včetně regulace v areálu ZŠ Sezemice Budovy MÚ Sezemice 1999
Státní okresní archiv Mladá Boleslav - generální výměna řídícího systému a pracoviště SCADA Budovy Muzeum Mladoboleslavska, příspěvková organizace 2015
Náhrada SŘJ NCU systém MaR a zálohovací syst. ADX ve fakultní nemocnici MOTOL Budovy Nemocnice MOTOL 2018
Nemocnice Náchod - ředírna cytostatik Budovy Oblastní nemocnice Náchod a.s. 2013
Plynofikace kotelny Dětské centrum Veská Sezemice Budovy OÚ Pardubice 1994
Turbína PCPL Teplárna Pardubice Budovy PBS Velká Bíteš 1994
Řízení klimatizace serverových sálů CesNet Budovy Sdružení CesNet 2005
Řízení E-max pro Siemens NST Trutnov Budovy Siemens NST Trutnov 2001
Dodávka MaR pro chladící stroj Budovy Siemens NST Trutnov 2004
Energetický dispečink NST Trutnov Budovy Siemens NST Trutnov 2003
Siemens Trutnov - migrace ŘS hala I. + admin. Budovy Siemens s.r.o. 2018
Rekonstrukce VS SPŠS Náchod Budovy SPŠS Náchod 1993
Snížení energetické náročnosti NATURA DK ,výr.hala Budovy STAVOTERM NB s.r.o. 2018
Rekonstrukce osvětlení SPŠ sděl.tech Praha Budovy Střední průmyslová škola sdělovací techniky 2014
Klášter redemptoristů - moderní psychyatrie Budovy Svitavská nemocnice 2014
DENSO Liberec - dostavba šaten Budovy TAKENAKA EUROPE GmbH 2017
Vyregulování top. soustavy SBD Dvůr Králové Budovy TECHEM H.Králové 1997
Havarijní oprava technologické části HVS 33 Pardubice Budovy TEHOP Pardubice 1995
Rekonstrukce PSB 48 – AIM Pardubice Budovy TEHOP Pardubice 1997
Ústí nad Orlicí - Rekonstrukce kotelny Sychrova 16 Budovy TEPVOS, spol. s r.o. 2018
Rekonstrukce VS Broumov-Olivětín Budovy TERMO Broumov 1995
Technologie chlazení - SGA CZ Litomyšl Budovy TERMOMONT s.r.o. 2015
Technologie chlazení - Kimberly Clark - Projekt Sputnik Budovy TERMOMONT s.r.o. 2014
SW pro MaR klimatizace a vytápění autoslaonu Mercedes v Liberci Budovy UNIMaR 2004
Centrum materiálů a nanotechnologií Budovy UNISTAV CONSTRUCTION a.s. 2015
Regulace vytápění a klimatizace objektů Univerzity Pardubice Budovy Univerzita Pardubice 2004
Rekonstrukce stávajícího zařízení v areálu Univerzity Pardubice + přenos dat Budovy Univerzita Pardubice 2003
Kompletní dodávka MaR pro rekonstrukci výměníkové stanice a topení budevy EA Univerzity Pardubice Budovy Univerzita Pardubice 2004
Řízení a vizualizace vytápění - Fakulta rastaurování Univerzita Pardubice Budovy Univerzita Pardubice 2017
Centrální archiv Vězeňské služby ČR, Skuteč Budovy Vězeňská služba ČR 2005
Rekonstrukce VS + 12 OPS v areálu věznice H. Slavkov Budovy Vězeňská služba ČR 1998
Rekonstrukce sekundárních rozvodů mezi obj.1, 2, 14 v areálu věznice H. Slavkov + výměna čerpadel ve VS Budovy Vězeňská služba ČR 1998
Výměna ŘS VS, Vězeňská služba ČR, Pardubice Budovy Vězeňská služba ČR 2014
Regulace odběru E-Max, Vězeňská služba ČR, Heřmanice Budovy Vězeňská služba ČR 2014
Výměna ŘS kotelny, Vězeňská služba ČR, Oráčov Budovy Vězeňská služba ČR 2014
Rýnovice - oprava osvětlení areálu věznice Budovy VS ČR 2018
Rekonstrukce kotelny ES Skuteč EED Budovy VS ČR 2018
Řízení a monitorování dodávky tepla pro areál ZPA Nová Paka Budovy ZPA Nová Paka 2005