Reference

Automatizace

Biomasa

Budovy

Teplofikace, CZT

Zakázka Odvětví Zákazník Rokikona řazení
Emulgační stanice na výrobu asfaltových směsí Automatizace KOBIT Praha 1992
Silo LOMŽA Automatizace STAVOMONTÁŽE Pardubice 1993
Silo Kroměříž Automatizace STAVOMONTÁŽE Pardubice 1994
Sběr dat z 20ti zásobních nádrží produktů na dispečink PARAMO Pardubice Automatizace PARAMO Pardubice 1996
Měření hladin a teploty v zás. nádržích ropných produktů PARAMO Pardubice Automatizace ELEKTROCENTRUM Trutnov 1998
Stabilizace primárního benzínu a intenzifikace ADR PARAMO Pardubice Automatizace ELEKTROCENTRUM Trutnov 1999
Rekonstrukce vulkanizace-navýšení výroby hadic AVON Rudník Automatizace STEP Trutnov a.s. 1999
Aditivace MONA Tol PARAMO Pardubice Automatizace PARAMO Pardubice 1999
Regulace teploty v mísícím tanku čokolády Automatizace CARLA D.K. nad Labem 2001
Regulace mrazících systémů pro mlékárny Hlinsko Automatizace HAKU Prosetín 2004
Regulace průtoku a řízení jateční linky Automatizace Integral Vrchovina Choceň 2004
Monitorování hladin při výrobě bionafty Automatizace PAVEX 2005
Regulace a monitorování technologie chlazení kečupu, ohřev TUV odpadní vodou a monitoring sterilizační linky Automatizace Hamé Uherské Hradiště 2012
Modernizace sportovního areálu - Pelhřimov Automatizace Technické služby města Pelhřimova 2012
Bohemilk Opočno - NIRO Automatizace BOHEMILK, a.s. 2013
Bohemilk Opočno - TERLETY Automatizace BOHEMILK, a.s. 2013
Bohemilk Opočno - Odparka WIEGAND Automatizace BOHEMILK, a.s. 2013
Bohemilk Opočno - Modernizace dispečerského pracoviště Automatizace BOHEMILK, a.s. 2014
Bazén Pelhřimov - modernizace systému řízení - etapa III. Automatizace Technické služby města Pelhřimova 2014
ČKD Choceň - osazení regulace výrobní haly Automatizace ČKD CHLAZENÍ, s.r.o. 2014
České dráhy - monitorování a dálkový přenos dat pásové váhy Automatizace České Dráhy, a.s. 2014
Bohemilk - Oprava a doplnění regulace chladíren Automatizace BOHEMILK, a.s. 2014
Instalace KGJ Mohelnice - výtopna ČEZ ES Automatizace ČEZ Energetické služby, s.r.o. 2014
Bohemilk - připojení ČOV na DP Automatizace BOHEMILK, a.s. 2014
Instalace KGJ Ústí n.O. - Okružní 517 Automatizace ČEZ Energetické služby, s.r.o. 2014
Bazén Pelhřimov - monitoring UV lamp Automatizace Technické služby města Pelhřimova 2014
Mlékárna Bohemilk Opočno - zrací komory Automatizace BOHEMILK, a.s. 2015
Instalace KGJ Prostějov - Sladovny Automatizace ČEZ Energo, s.r.o. 2015
Mlékárna Bohemilk Opočno - ovládání čerpadel vajíček Automatizace BOHEMILK, a.s. 2015
Otma - Sloko, s r.o. - výměna regulátoru měření teplot sterilizátoru Automatizace OTMA - Sloko, s.r.o. 2015
Bohemilk - Modernizace chadíren a skladu HV, odtávání Automatizace BOHEMILK, a.s. 2015
Bohemilk - studená odstředivka Automatizace BOHEMILK, a.s. 2015
Bohemilk - Modernizace sušičky NIRO Automatizace BOHEMILK, a.s. 2015
Bazén Pelhřimov - Měření průtoku bazénové vody Automatizace Technické služby města Pelhřimova 2015
Rehabilitační bazén reh. ústavu Brandýs n/O Automatizace ELEKTRO-SDRUŽENÍ spol. s r.o. 2017
Paramo - kotel K2, kabeláž Automatizace PARAMO, a.s. 2017
Mlékárna Hlinsko, výměna ŘS chladírna Automatizace Mlékárna Hlinsko, a.s. 2017
Oprava napájení ŘS na MO v PARAMO a.s. Automatizace PARAMO, a.s. 2017
FN Motol - Parní a kond.hospodářství - str. Prádelny Automatizace Fakultní nemocnice v Motole 2017
GESTAMP Louny - doplnění vizualizace chlazení Automatizace Marfinal s.r.o. 2018
Bohemilk Opočno - vytápění ubytovny zaměstnanců Automatizace BOHEMILK, a.s. 2018
Oprava VLT regulační stanice plynu Ostrava Automatizace CNG realizační cz, s.r.o. 2018
Oprava VLT regulační stanice plynu Opava Automatizace CNG realizační cz, s.r.o. 2018