Služby

Projekce

Zajistíme komplexní projektovou dokumentaci systémů Elektro, ASŘTP a MaR. Dále zajišťujeme předprojektovou přípravu, vedení zakázek, autorský a technický dozor.

Řídicí a dispečerské systémy

Řídicí systémy (PLC) jsou mozkem každé technologie. Pro různé typy aplikací jsou vhodné i různé typy PLC. Jako aplikační firma nejsme omezeni na jednoho výrobce a pro konkrétní použití ...

Výroba rozvaděčů

Rozvaděčová dílna s dlouholetými zkušenostmi vyrobí téměř jakýkoliv rozvaděč NN pro silnoproudé instalace, slaboproud, automatizaci a MaR. Od typových po specializované ...

Montáže

Veškeré naše realizace zajišťují vlastní montážní týmy vedené zkušenými šéfmontéry. Pro akce většího rozsahu máme smluvně zajištěny některé montážní práce pod vedením našich šéfmontérů subdodavatelsky ...

Servis

Servis automatizační techniky a zařízení MaR přichází u většiny běžných zakázek na řadu až jako poslední ze služeb. Přesto je to jdna z nejdůležitějších činností, které se snažíme věnovat odpovídající pozornost ...

Obchod

V rámci naší činnosti zajišťujeme malo i velkoobchod s automatizační technikou, řídicímy systémy, komponenty MaR a elektroinstalačním materiálem.
Jedná se především o komponenty renomovaných značek jako je Siemens, Honeywell, ...

Revize, Školení, BOZP

Pro vlastní potřeby i pro potřeby externích firem a našich zákazníků zajišťujeme provádění výchozích a periodických revizí, školení BOZP, doplňková školení obsluhy a údržby.

Facility management

Pro naše smluvní partnery a zákazníky zajišťujeme služby v obouru Facility managementu. Komplexní správu a údržbu energetických systémů budov. Profilaktické prohlídky a servis. Držení pohotovosti, technickou podporu, dálkový dohled technologií ...

Ceník služeb

S našimi zákazníky uzavíráme servisní smlouvy s individuálními podmínkami dle charakteru a rozsahu prací. Pro běžný servis platí následující ceník.