Ceník služebS našimi zákazníky uzavíráme servisní smlouvy s individuálními podmínkami dle charakteru a rozsahu prací. Pro běžný servis platí následující ceník.

Montážní práce Cena
Standardní montážní práce400,- Kč/h
Náklady na dopravu200Kč/h + 10,- Kč/km
Servisní práceCena
Standardní servisní práce500,- Kč/h
Náklady na dopravu250Kč/h + 10,- Kč/km
Standardní práce technika ASŘTP - SW práce, práce projektanta, technická pomoc, konzultace900,- Kč/h
Náklady na dopravu technika ASŘTP450Kč/h + 10,- Kč/km
Příplatek za práce v den pracovního volna, klidu a o svátcích50 %
Příplatek za výjezd do 24 hodin od nahlášení požadavku50 %
Příplatek za výjezd do 6 hodin od nahlášení požadavku100 %