Montáže


Veškeré naše realizace zajišťují vlastní montážní týmy vedené zkušenými šéfmontéry. Pro akce většího rozsahu máme smluvně zajištěny některé montážní práce pod vedením našich šéfmontérů subdodavatelsky. Montáže probíhají dle norem, běžných standardů elektromontážních prací a dle požadavků zákazníka. Kontrola je zajištěna vedoucím zakázky a vedením stavební dokumentace.