Projekce


Zajistíme komplexní projektovou dokumentaci systémů Elektro, ASŘTP a MaR. Dále zajišťujeme předprojektovou přípravu, vedení zakázek, autorský a technický dozor.