Řídicí a dispečerské systémy


Řídicí systémy (PLC) jsou mozkem každé technologie. Pro různé typy aplikací jsou vhodné i různé typy PLC. Jako aplikační firma nejsme omezeni na jednoho výrobce a pro konkrétní použití navrhneme i vhodný typ PLC. Výběru věnujeme velkou pozornost a pro každého zákazníka a danou aplikaci můžeme nabídnout optimální variantu, která bude nejlépe vyhovovat řízené technologii a místním podmínkám.
Je naprostou samozřejmostí, že všechny ŘS nasazují, programují a servisují naši proškolení zaměstnanci. Dokážeme tak zákazníkům nabídnout vysokou kvalitu a především operativní a plnohodnotný servis a další rozvoj a údržbu aplikace.

 Běžně používané ŘS:

          • Siemens
          • Tecomat
          • Honeywell
          • Johnson Controls
          • Sauter
          • Schneider, TAC
          • SAIA
          • Amit
          • B&R

 

 

 

S řízením technologie souvisí i její vizualizace a Dispečerské systémy (SCADA/HMI). Z dlouholeté praxe umíme zákazníkům nabídnout vhodný výběr SCADA/HMI systému, včetně komplexního vývoje a nasazení aplikace. Samozřejmou součástí jsou i dálkové přenosy dat, decentralizace, redundance, různé typy notifikací poruch a stavů a nadstavbové systémy pro zpracování technologických dat.

 Běžně používané SCADA/HMI:

          • Siemens
          • Honeywell XBS, Symetre, EBI, Arena NX
          • Reliance
          • Control Web 
 


Vybraná oprávnění:
Osvědčení - Siemens
Osvědčení - Honeywell
Osvědčení - Tecomat
Osvědčení - Reliance